ShareThis

Friday, November 20, 2009

LA GIRALDA


La Giralda “Melviye” adıyla anılan bu yapı Endülüs’ün Muvahhidler Döneminde hükümdar  Ebû Ya'kub Yûsuf b. Abdülmü'min'in emriyle 1171 -1176 yılları ara­sında yapılan  Sevilla “İşbîliye” Ulu Camii'nin minaresidir.Arusu biladi’l-Endelüs  “Endülüs yurdunun gelini “ anlamına gelen bu yapı  Sevilla “İşbiliye”  Ulu Cami’nin minaresidir.1172 yılında Mimar Ahmed ibn Baso’nun başlattığı Cami’nin ve Minare’nin inşaatı dört yılda tamamlanmıştır.Minare,Endülüs mimarisi ile mağrib mimarisinin ayakta  kalabilen nadide eserlerinden olan bu minare Endülüs’ün  Muvahhidler döneminde yapılmıştır. Caminin minaresi Muvahhidler'in hükümdarı Ebû Ya'kub Yûsuf b. Abdülmü'min döneminde inşa ettirilen Fas Marakeş şehrinde bulunan Kutubia Cami’nin minaresi 1184-1199 yılları arasında,"Giralda" İş biliyye Ulu Camii'nin Minaresi'nin mağrip üslubu ve  mimarisinden esinlenerek yapılmıştır.Giralda'nın mağribi incelikleri,mimari estetiği ve mimari kompleksi olduğu gibi Kutubiye Camii'nin minaresine uygulanmıştır."Giralda" Minare mağrip mimarisi’nin incelikleriyle oluşturulmuş kemerler ve kabartmalarla şekillendirilmiştir.Kutubiye Camii,Hasan Kulesi ve "Giralda"Minare Endülüs ve Kuzey Afrikada ki Muvahhidler'in  hükümdarı Ebû Ya'kub Yûsuf b. Abdülmü'min döneminde inşa ettirilmiştir.
"Giralda" Minare, örnek alınarak aynı mimari tarzda Muvahhidler Döneminde  Fas'ın Rabat şehrinde bulunan Hasan kulesi  1195 -1199 yılları arasında  inşa edilmiştir.Hasan Kulesi, İş biliyye Ulu Camii Minaresi'nin mağrip mimari incelikleri ve mimari estetiği örnek alınarak şekillendirilmiştir.
"Giralda" Minare'nin yapıldığındaki ori­jinal yüksekliği 74 m. civarın­dadır.Çan kulesi ilave edildikten sonra yüksekliği 97,5 metre uzunluğuna ulaşmıştır.Giralda 32 metre kenar ölçüleriyle kaplı, kare planlıdır. Minare üst üste bindirilen iki kuleden oluşturulmuştur.Alt bölüm Minare,üst bölüm ise daha sonra ilave edilen çan kulesidir. Her ikisi arasında basamak yerine hafif meyilli çıkış yolu yapılmıştır.Muvahhidler'in Endülüs'teki idare mer­kezleri olan İşbîliye'de yaptıkları binalar­dan geriye "Giralda"Sevilla Ulu Camii ve Minaresi dışında hemen hemen hiçbir şey kal­mamıştır.Giralda günümüzde Sevilla şehri'nin  simgesi haline gelmiştir.Dünya'nın değişik coğrafyalarından gelen araştırmacılar bu iki medeniyetin ortak mimaride buluştuğu eseri "Dünya Kültür Mirası" mirası olarak nitelendirmektedirler. 
Giralda’ya 1556 -1568 yılları arasında Mimar Hernan Ruiz adlı ispanyol bir mimar tarafından 10 yıl süren bir işçilikle Rönesans mimari tarzında bir Haç kulesi dikildi.Gotik ve Barok mimari tarzında yeniden şekillendirilmiş,minarenin tepesine 188 kilo ağırlığında hava fırıldağı şeklinde bronz’dan yapılmış  kadın heykeli dikilere ve  büyük çanlar yerleştirilmiştir.Mimar Ruiz bu eski minareye  heykel Giraldillo’nun "Giralda" adını  koymuştur.1928 yılında İspanya Devletinin Milli Kültürü eserleri arasına, 1984 yılında ise Dünya Kültür Mirası listesine  alınmıştır.

0 yorum on "LA GIRALDA"

 

mellyke Copyright 2008 All Rights Reserved Baby Blog Designed by Ipiet | All Image Presented by Tadpole's Notez